Disclaimer & privacy

De informatie op deze site is te goeder trouw en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, en dient slechts te worden gebruikt voor algemene oriëntatie. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen.

DISCLAIMER

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en prijswijzigingen en in euro’s inclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. Voorraadaanbiedingen zijn geldig zolang deze (bestelde) voorraad strekt. Opruimingsartikelen worden geleverd zoals ze in de showroom zijn gepresenteerd.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site, op de wijze en op het moment dat wij dit geschikt achten. De wijzigingen gaan in zodra deze op de site worden vermeld.

Voorzover er links zijn opgenomen naar websites van derden is Van Til niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van deze websites.

Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Van Til Interieur. Alleen met een door Van Til Interieur verstrekte schriftelijke toestemming mogen delen worden overgenomen, mits met bronvermelding ‘Van Til Interieur’ inclusief een actieve link naar www.vantil.nl.

Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid van onder meer de afgebeelde modellen, kleuren en prijzen. Als u fouten aantreft op deze website, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons doorgeeft. Klik hier voor het contactformulier.

PRIVACY POLICY

De door u ingevoerde gegevens voor de nieuwsbrief zullen op geen enkele andere wijze worden gebruikt dan het daarvoor aangewezen doel. Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.